Wat zijn de kosten?

Van toepassing zijn de tarieven zoals ze op de ArbitrArch website zijn vermeld op het moment van het versturen van de aanvraag van de procedure. Onvoorziene ontwikkelingen uiteraard voorbehouden.
De tarieven voor registratie en administratie en de tarieven arbiters of adviseurs zullen minimaal iedere twee jaar  opnieuw worden vastgesteld.
ArbitrArch biedt een professioneel platform voor geschillenbeslechting door zorgvuldig geselecteerde deskundige en gereputeerde arbiters/adviseurs.
De administratiekosten en de honoraria voor de arbiters/adviseurs zijn uiterst laag gehouden, behoren tot de laagste in de markt en zijn niet hoger dan bij een “normaal” complex proces (zie voordelen van arbitrage). Door het gebruik van een internet procedure zijn de kosten van een arbitrage of advies procedure over het algemeen lager dan het voeren van een proces op de gebruikelijke wijze. Dat komt onder meer doordat alle documenten digitaal worden beheerd, hetgeen veel tijd en dupliceer - en verzendkosten bespaart.

Hoe kunnen kosten beperkt worden?

Wanneer de kosten van een geding voor een partij een drempel vormen, adviseert ArbitrArch:

1) Probeer het geschil/dispuut zo  compact mogelijk te omschrijven.
2) Probeer het financiële belang van het geschil of de vraag zo laag mogelijk te houden,
3) Onderzoek de mogelijkheid van voeging en/of kostendeling met/door meerdere verwante partijen.
4) Vraag een bijdrage van belangen- brancheverenigingen waarbij een partij is aangesloten.
5) Onderzoek de mogelijkheid van een verkorte procedure ( alleen voor simpele vragen).

Indien het geding of gevraagde advies een maatschappelijk breed gedragen probleem betreft en partijen de kosten van een geding aantoonbaar niet kunnen dragen, kan in sommige gevallen een bijdrage van bepaalde goededoelenfondsen (advies in te winnen bij de secretaris van de Stichting ArbitrArch) gevraagd worden.