De procedure en criteria bij de selectie van arbiters en adviseurs

Procedure

 1. Melding respectievelijk opgave van de potentiƫle kandidaat bij het secretariaat van ArbitrArch (registratie).
 2. Doorverwijzing naar de voorzitter van de selectiecommissie.
 3. Screening van de kandidaat door de selectie commissie (in diverse samenstellingen).
 4. De selectiecommissie doet een voorstel aan het ArbitrArch bestuur.
 5. Goedkeuring door het bestuur van ArbitrArch.
 6. Vervolggesprek met goedgekeurde kandidaten. Verdere informatie-uitwisseling.
 7. Wanneer van toepassing: verplichte arbitercursus.
 8. Ondertekening door de deskundige van een intentieverklaring vooraf.
 9. Opname van de deskundige op de lijst die te vinden is op de ArbitrArch website.
 10. Bij acceptatie door de deskundige van een concrete opdracht tekent deze een zogenaamde objectiviteitsverklaring.

Selectiecriteria
Elke afzonderlijke arbiter of adviseur voldoet idealiter aan de volgende, specifieke kenmerken en karaktereigenschappen:

 • De kandidaat heeft een reputatie als deskundige met (brede) ervaring en een helikopter view.
 • De kandidaat heeft senioriteit, waarmee hij/zij respect afdwingt.
 • Hij/zij kan van een zekere afstand alle kanten van een zaak kunnen beschouwen (objectiviteit).
 • De kandidaat kan goed luisteren.
 • Hij/zij kan zijn/haar oordeel uitstellen.
 • De deskundige kent zijn/haar eigen beperkingen en
 • beschikt over kordaatheid en beslisvaardigheid.
 • De adviseurs/arbiters moeten kunnen verbinden en samenwerken.
 • Ervaring met arbitrage of advies strekt tot de aanbeveling.