Is hoger beroep mogelijk?

Hoger beroep wordt in de drie reglementen uitgesloten, maar partijen kunnen hierover andere afspraken maken. Zie ook bij  Arbitragewet onder Downloads.