Uitspraken

ArbitrArch heeft zes zaken (vragen/disputen) afgehandeld. Het ging in al deze gevallen om Raadgevend Advies. Twee zaken betrof een vraag/dispuut van/tussen overheden (bevoegd gezag en de provincie). Door de Minister van OCW (uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE en het Convent van Gemeentelijke Archeologen, CvGA) werden vier zaken voorgelegd. Hieronder is de samenvatting van de casussen te downloaden.