Uitspraken

In 2020 en begin 2021 heeft ArbitrArch zes zaken (vragen/disputen) afgehandeld. Het ging in al deze

gevallen om Raadgevend Advies. Twee zaken betrof een vraag/dispuut van/tussen overheden

(bevoegd gezag en de provincie). Door de Minister van OCW (uitgevoerd door de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed, RCE en het Convent van Gemeentelijke Archeologen, CvGA) werden vier zaken

voorgelegd. Hieronder is de samenvatting van de casussen te downloaden.