Samenwerken aan verbetering

ArbitrArch, arbitrage, bindend advies en raadgevend advies

ArbitrArch, arbitrage, bindend advies en raadgevend advies

Wat is ArbitrArch?
Stichting Arbitrage en advies bij Archeologische Projecten (ArbitrArch) is een onafhankelijke stichting (KvK 67448623; RSIN 856997481), zonder winstoogmerk, die partijen die betrokken zijn bij archeologische projecten de mogelijkheid biedt om problemen of vragen op te lossen door deskundigen (arbiters of adviseurs) buiten de rechter om. De doelstelling van de stichting is om door middel van een professionele aanpak van vragen en problemen samen te werken aan de verbetering van het archeologische bestel. Door publicatie van uitspraken wordt daaraan bijgedragen.
ArbitrArch biedt daarvoor drie instrumenten:
* arbitrage,
* bindend advies en
* raadgevend advies

 

Hoe werkt het?

 

Het proces.
Arbitrage, bindend advies en raadgevend advies zijn beproefde methoden om problemen of vragen op te lossen door deskundigen buiten de rechter om.
Partijen moeten de buitensluiting van de rechter samen afspreken en dit schriftelijk vastleggen in een geschillenoplossing-/ adviesclausule. In veel sectoren wordt de bedoelde clausule opgenomen in de algemene voorwaarden bij een zakelijke overeenkomst. De regels en procedures voor iedere methode zijn uitvoerig beschreven in reglementen.  

Kort samengevat: Partijen komen overeen een bestaande of toekomstige vraag of probleem via ArbitrArch voor te leggen aan een panel van één of meer deskundigen. Een of beide partijen leggen een concrete zaak voor aan ArbitrArch (aanvraagformulier) en kiezen ieder één arbiter/adviseur uit de lijst met arbiters en adviseurs van ArbitrArch. Deze kiezen op hun beurt een voorzitter/jurist. De procedure is doorgaans simpel, efficiënt en flexibel. De communicatie tijdens het proces loopt bij bindend- en raadgevend advies via een beveiligd modern online communicatieplatform. Bij arbitrage wordt, in verband met de samenwerking op logistiek gebied met het Nederlands Arbitrage Instituut (zie hieronder), tot nader order nog via e-mails gecommuniceerd. In beginsel treffen partijen en de deskundigen elkaar ook nog een keer fysiek. De uitspraak is bindend (met uitzondering van raadgevend advies). De kosten van een proces zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid en tijdrovendheid van de zaak. ArbitrArch bemoeit zich niet met de procesgang zelf, maar zal desgewenst in de fase daarvóór partijen informeren. ArbitrArch onderhandelt met het Nederlands Arbitrage Instituut (‘NAI’, een gereputeerd Nederlands arbitrage instituut) over samenwerking op het gebied van logistiek en administratie . Zie ook Hoe loopt het proces schematisch?

Menu