Bestuur en commissies

Bestuursleden:
Mr. H.M. de Mol van Otterloo, voorzitter
Mr. drs. J. Kool, secretaris
Drs. M.H.M. van Gelderen, penningmeester
Prof. dr. H.A. Groenendijk, lid
Drs. T. Hazenberg, lid

Adviseurs van het bestuur:
Dr. E.F. Gehasse
Mr. L.C. de Wit

Manager/directeur van het arbitrage instituut:
Mr. drs. J. Kool

ArbitrArch Commissies:
Financieringscommissie (voorzitter: Drs. M.H.M. van Gelderen)
Marketingcommissie (voorzitter: Drs. T. Hazenberg) 
Reglementencommissie (voorzitter:  Mr. H.M. de Mol van Otterloo) 
Selectiecommissie (voorzitter: Dr. mr. A.E. de Hingh) 
Websiteredactie (voorzitter: Drs. R.C.A. Geerts)