Arbiters en adviseurs

ArbitrArch zoekt en selecteert adviseurs en arbiters* onder deskundigen die een reputatie hebben opgebouwd in de archeologie, bouw, projectontwikkeling, ruimtelijke ordening en het vergunningstelsel of onder ervaren juristen/arbiters.
Arbiters of adviseurs zijn niet in dienst van ArbitrArch. Omdat het belangrijk is dat de deskundigen gezag uitstralen is de selectie zwaar en tijdrovend. Zie <link bestuur-arbiters-en-adviseurs selectieprocedure-en-criteria>selectieprocedure en -criteria van arbiters en adviseurs.
Het bestuur van ArbitrArch kan in bijzondere gevallen op verzoek van partijen ad hoc goedkeuring geven aan de benoeming van een adviseur/arbiter die niet op de lijst voorkomt.

*) De vonnissprekende deskundigen bij arbitrageprocedures worden arbiters genoemd, de adviseurs bij bindend- of raadgevend advies procedures adviseurs.


NB. ArbitrArch wil starten met een lijst van niet meer dan 13 arbiters/adviseurs en heeft met diverse kandidaten gesprekken gevoerd, waarvan op dit moment een aantal (12, zie hieronder) geselecteerd is. Daarna zal afhankelijk van het aantal zaken de lijst worden uitgebreid.

Lijst van geselecteerde arbiters en adviseurs.

Wanneer u op één van onderstaande namen klikt, dan wordt relevante biografische informatie en contactgegevens van de betreffende persoon zichtbaar.